Vesti

Inicijativa za ukidanje poreza na oružje

Poštovani prijatelji,

Nacionalna asocijacija za oružje Srbije (NAOS) započela je akciju prikupljanja potpisa sa sledećim ciljem: "Inicijativa za ukidanje poreza na oružje". Država nam je odavno uvela ovaj besmisleni namet i godinama unazad odbija da razgovara sa nama na tu temu. Konačno se stvara klima da se nešto krucijalno desi po tom pitanju, ali da bismo ubrzali taj proces i podneli predlog direktno u skupštinsku proceduru, potrebno nam je minimum 10.000 potpisa.
U saradnji sa svim privrednim subjektima i fizičkim licima koji imaju bilo kakav dodir sa ovom temom, asocijacija moli sve ljude dobre volje da nam pomognu.
- Uslovi: lice mora biti punoletno i državljanin R. Srbije
Pol, veroispovest, starosno doba kao i to da li je neko vlasnik bilo koje vrste oružja ili ne - NISU BITNI!
Za ostale informacije možete se obratiti Gensek-u NAOS-a gospodinu Dušku Iliću na broj 063/807-70-57 ili kontaktirati firmu "SNAJPER" iz Beograda.

Unapred zahvalni,
PGA team & NAOS

Krivolov u lovištu posebne namene "Subotičke šume"

U toku decembra 2013. godine je lovočuvarska služba u lovištu posebne namene „Subotičke šume“, kojim gazduje JP “Vojvodinašume“, primetila aktivnost krivolovaca.

Ovi krivolovci su postavljajući žičane omče na stazama, kuda se divljač noću najčešće kreće, nezakonito hvatali srne i jelene lopatare, čije su meso prodavali na crnom tržištu. Ovakav način krivolova je najzverskiji mogući, jer divljač uhvaćena u ovakvu zamku, ugiba sporo i polako.

Lovočuvarska služba lovišta „Subotičke šume“ je zahvaljujući 24-časovnom prisustvu na terenu pronašla i skinula preko 100 omči tokom decembra 2013. godine. Ovakvim dodatnim aktivnostima sprečena je mogućnost da dođe do desetkovanja matičnog fonda srneće divljači i jelena lopatara. I pored velikog angažovanja lovočuvarske službe, u tom periodu su pronađene tri životinje uginule u zamkama, dva srndaća i jedan jelen lopatar, čija je vrednost po Pravilniku o visini štete za bespravno ulovljenu ili na drugi način uništenu divljač 800.000,00 dinara.

U januaru 2014. godine je uz saradnju PU Subotica, odeljenje Palić, na licu mesta uhvaćen krivolovac J.D. iz Hajdukova koji je priznao krivicu.

Šumska uprava „Subotica“ je podnela krivničnu prijavu nadležnim organima i odštetni zahtev za bespravno ulovljenu divljač u visini od 800.000,00 dinara.

Da bi se ovakavi i slični slučajevi krivolova u budućnosti sprečili, JP “Vojvodinašume“ planira tokom 2014. godine čitav niz edukativnih predavanja, pre svega usmerenih ka najmlađoj populaciji, u cilju podizanja svesti u društvu da je krivolov društveno zlo koji se mora iskoreniti, a krivci kazniti po ugledu na najrazvije zemlje EU.

Dopunjena galerija fotografija

Galerija dopunjena novim fotografijama snimljenim UWAY kamerama iz lovišta Srbije.

Naše kamere u ponudi firme "Arsenal"

Kamere iz naše ponude možete pronaći u maloprodajnim objektima firme "Arsenal", ul. Milana Jovanovića 14, Žarkovo,  Beograd.

Naše kamere u ponudi firme "Snajper"

Kamere iz naše ponude možete pronaći u maloprodajnim objektima firme "Snajper" u Beogradu.

PGA Facebook

 

Adresa za prijem pošte:
Mirijevski bulevar 8/9, 11060 Beograd

Telefon:
+381 (0)63 433 138
Telefon: +381 (0)
66 048 181

e-mail: office@pga.rs